Ważniejsze zasady Diabetyka

W gruncie rzeczy: Dane o Twoim stanie zdrowia nie są udostępniane nikomu. Są jedynie przetwarzane przez automatyczny system, celem poprawienia jakości usług oraz proponowania zmian w leczeniu. Administracja Diabetyka ma dostęp do danych anonimowych statystycznych, nie możliwych do powiązania z konkretnym użytkownikiem.

 • Bezpieczeństwo danych
  Z naszej strony zapewniamy wszelkie środki, jakie tylko możemy zapewnić, by Twoje dane były bezpieczne. Dane dotyczące Twojego stanu zdrowia nie zostaną nigdy udostępnione (po prostu byśmy się źle z tym czuli).

 • Analiza danych
  Twoje dane, po wprowadzeniu do Diabetyka, są analizowane przez nasze automatyczne algorytmy, które na podstawie tychże danych zapewniają dostępność poszczególnych funkcji (jak np. podpowiadanie korekty dawki). Nikt z DH Corp. nie dostępu do Twoich danych dot. choroby za pomocą systemu Diabetyk.

 • Mailingi automatyczne i nie automatyczne
  Diabetyk wysyła dwa rodzaje mailingu: automatyczny (raporty o stanie zdrowia) i nie automatyczny (wiadomości od administracji). Z obu tych mailingów można się wypisać w prosty sposób i użytkownik w żaden sposób nie ponosi z tego powodu konsekwencji.

 • Diabetyk NIE JEST lekarzem!
  Dane pochodzące z systemu Diabetyk nie mogą w żadnym wypadku zastąpić konsultacji lekarskiej! System może mieć błędy i prosimy, by kontrolować kwestie swojego zdrowia zgodnie ze zdrowym rozsądkiem! Chociaż staramy się zapewnić usługi na najwyższym poziomei - nie jesteśmy nieomylni!

Regulamin usługi Diabetyk
 • §1 Definicje
  1. Właściciel usługi, DH, DH Corp. - DH Corp. Piotr Pelica, ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
  2. Diabetyk, Usługa,System - Elektroniczny System Samokontroli Cukrzycy Diabetyk, należący do DH Corp.
  3. Regulamin - ten dokument.
  4. Użytkownik - osoba korzystająca z Diabetyka.
  5. Konto, Konto użytkownika - pojedyncze konto w Systemie.
 • §2 Odpowiedzialność właściciela usługi

  DH Corp. informuje, że system Diabetyk powstał na podstawie doświadczeń jego twórców, konsultacji z lekarzami i informacji zebranych od użytkowników. Diabetyk nie zastępuje, ani nie może zastępować konsultacji pacjenta z lekarzem, a DH nie ponosi odpowiedzialności za błędy w leczeniu użytkowników Diabetyka. Usługa nie może zastąpić zdrowego rozsądku jej użytkownika.

  DH Corp. dokłada wszelkich starań, by informacje prezentowane przez system Diabetyk były jak najdokładniejsze, jednocześnie przestrzegając użytkowników, że w oprogramowaniu Diabetyk mogą pojawić się błędy. Diabetyk ma za zadanie ułatwienie życia, a nie zastąpienie myślenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do leczenia, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym.

 • §3 Warunki korzystania z usługi
  1. Korzystanie z usługi jest dobrowolne i jest świadomym aktem użytkownika.
  2. Błędy w działaniu usługi użytkownik zobowiązany jest zgłaszać DH Corp. poprzez Centrum Obsługi Klienta DH Corp.
  3. W przypadku sytuacji nieobjętych tym Regulaminem, zastosowanie ma Regulamin Usług DH Corp. i przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Usługa oferowana przez DH Corp. dostarczana jest w formie „takiej, jakiej jest”. DH Corp. nie udziela gwarancji, że usługa lub produkt będzie działać w sposób inny, niż opisany lub wymieniony w regulaminie. DH Corp. nie gwarantuje spełnienia wszystkich „życzeń” użytkownika.
  5. Niedopuszczalne działania mające na celu destabilizację działania usług lub utrudniające korzystanie z nich, wykorzystanie przechowywanych danych w sposób inny niż przewidziany, uzyskanie dostępu do danych niepublicznych, ominięcie lub przełamanie zabezpieczeń, stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów i mogą skutkować zablokowaniem dostępu, a także podjęciem przez DH Corp. stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia szkody i zawiadomienia organów ścigania.
  6. DH Corp. zastrzega sobie możliwość zmiany tego Regulaminu bez powiadamiania o tym fakcie użytkowników. W przypadku dokonania zmian DH Corp. opublikuje jego jednolity tekst na stronie internetowej. Warunkiem dalszego korzystania z usług jest akceptacja postanowień Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.
  7. Projekty graficzne, rozwiązania technologiczne, koncepcje, oprogramowanie oraz dane podlegają ochronie prawnej.
  8. Pojedynczy Użytkownik może korzystać z jednego Konta.
   1. Może zostać zastosowany wyjątek od tej zasady, ale tylko na wyraźną, pisemną zgodę Właściciela usługi.
  9. Użytkownik podczas rejestracji musi podać aktualny i poprawny adres e-mail.
  10. Podczas kontaktu z Właścicielem usługi zaleca się korzystanie ze skrzynki e-mail, na której adres zostało założone konto.
  11. Konta, które nie zostaną aktywowane, będą kasowane wraz z powiązanymi danymi z Systemu po 7 dniach bez możliwości ich przywrócenia po tym terminie.
 • §4 Wymagania techniczne
   Wersja WEB
  • Przeglądarka internetowa:
   • Google Chrome w wersji co najmniej 25;
   • Mozilla Firefox w wersji co najmniej 15;
   • Opera w wersji co najmniej 12;
   • Safari w wersji co najmniej 5.1;
   • Internet Explorer w wersji co najmniej 11.
  • Włączona obsługa języka JavaScript.
  • Obsługa CSS 3.

   Wersja ANDROID
  • System Android w wersji co najmniej 2.3.
Ostatnia aktualizacja dokumentu: 22.12.2015 r. 01:17
Kontakt Regulamin Aplikacja Android Premium Nasz Fanpage Copyright © 2021 by dh corp. All rights reserved.
Serwer: pegasus · Płatności obsługuje Transferuj.pl